Skelet - Artrose

TRAMMELANT MET HET SKELET

ArtroseArtrose is een veelvuldig voorkomend probleem, niet alleen bij mensen maar ook zeker bij honden. Als de diagnose valt dan roept het veel vragen op bij de eigenaren. Vaak wordt er ook onvoldoende aandacht aan nazorg van de patiënt besteed. Veel artroses zijn namelijk goed te behandelen of er zijn goede alternatieven voor beweging of voor het onderhoud van de baas-hond relatie. Veel publicaties gaan over ingewikkelde zaken en theoretische achtergronden. De meeste eigenaren zijn echter geïnteresseerd hoe het nu met hun hond in hun situatie verder moet. Kan ik nog actief zijn met mijn hond?. Moet hij levenslang medicijnen? Hoe ziet de toekomst er uit? Dit zijn veel gestelde vragen. In een aantal artikelen zal ik proberen aan te geven wat de mogelijkheden zijn voor de patiënt met artrose.

Wat is artrose?
Artrose is een aandoening van het gewricht waarbij het gewrichtskraakbeen verval vertoont en waarbij er nieuwvorming van bot optreedt aan de gewrichtsranden. De aandoening komt bij vele diersoorten voor en door opgravingen is aangetoond dat zelfs dieren uit het tijdperk van de dinosauriërs al last konden hebben van artrose.
Artrose is vrijwel nooit een op zichzelf staande aandoening maar een gevolg van een verstoring van de normale situatie van het gewricht. Enkele voorbeelden van mogelijke oorzaken zijn: bacteriële infectie, instabiliteit, trauma, slijtage door ouderdom, standsafwijking en reuma.
Artrose openbaart zich als een pijnlijkheid of een stijfheid van het betroffen gewricht. Frequent zien we artrose in de ledematen maar ook de wervelkolom of bijvoorbeeld het kaakgewricht kunnen door artrose getroffen worden. Honden kunnen vrijwel op alle leeftijden door de aandoening getroffen worden, in principe zijn artroseverschijnselen mogelijk vanaf een leeftijd van ca. 5 tot 6 maanden.

Diagnose
Bij klinisch onderzoek kan een waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld worden waarna met behulp van röntgenfoto's de definitieve diagnose gesteld kan worden en wordt ook een indruk verkregen over de ernst en uitgebreidheid van de artrose. Afhankelijk van de oorzaak kan artrose aan één of meerde gewrichten voorkomen.

Behandeling
Behandeling van artrose zal er op gericht zijn om de uitbreiding ervan zoveel mogelijk af te remmen en daarnaast de leefomstandigheden van het dier te optimaliseren in relatie tot de aandoening. In de praktijk komt het neer op strikte controle van het lichaamsgewicht, gerichte beweging en training, bescherming tegen koude en vocht en medicatie. Deze maatregelen zijn er op gericht om de pijn te verminderen en de functie van het gewricht zo goed als mogelijk te houden.
Voor de medicatie is een uitgebreide keuze aanwezig en zal individueel bepaald moeten worden bij welke therapie de hond de meeste baat heeft.
In en aantal gevallen is de oorzaak van de artrose met chirurgie aan te pakken zoals bijvoorbeeld bij een scheuring van de voorste kruisband in de knie. Door de knie chirurgisch te stabiliseren wordt de ontwikkeling van artrose sterk afgeremd of zelfs gestopt.
In die gevallen waarbij de artrose dermate ernstig is dat de gewrichtsfunctie verloren is en dat de pijn voor het dier niet meer te bestrijden is kan er voor gekozen worden om het gewricht in een bepaalde stand te fixeren (artrodese) waardoor de pijn na de revalidatie vrijwel verdwenen is.
Vele gevallen van artrose worden te laat aangeboden voor behandeling, het verdient dan ook zeker aanbeveling om honden met bewegingsstoornissen of pijnuitingen tijdig voor behandeling aan te bieden.

Heeft u dringende vragen over artrose dan kun u die stellen via Tel: 0341-553325 of website: www.dierenkliniek-ermelo.nl (rubriek orthopedie-botchirurgie).