Naam : Noble Nomad Fionnmaë
Roepnaam : Bren
Geboorte datum : 06-09-2008
Datum overlijden : 03-11-2014
EigenarEN : Erik Mulder
en Luc Putman

We hebben Bren bij ons thuis in laten slapen,daar het niet meer verantwoord was Bren verder te laten leven.
Bren is gecremeerd en op de zelfde plaats uitgestrooid als zijn broer Bas 3 maanden geleden, zodat de mannen
Weer samen zijn.


Erik Mulder en Luc Putman
Santpoort Noord
Bren