Concept Plan van Aanpak Outcross Ierse Wolfshond

Het concept Plan van Aanpak outcross Ierse Wolfshond is klaar. Henny, gezondheid en fokkerij, heeft de enorme klus geklaard en een heel mooi stuk werk geleverd.
Het boekwerk is voorzien van de diverse bijbehorende artikelen, ingepakt en door Trudy afgegeven bij het kantoor van de Raad van Beheer.
Woensdag 27 januari vindt er, op het kantoor van de Raad, een overleg plaats, tussen het NIWC-bestuur en van de Raad de 'hoofden' van Juridische zaken en Gezondheid Gedrag en Welzijn (GGW), Stamboekhouding en de dierenarts, om het concept te bespreken en eventuele op- en aanmerkingen door te nemen. Binnen korte termijn na voornoemd overleg vindt er een gesprek plaats met de andere rasvereniging voor de Ierse Wolfshond. Hierna wordt het Plan van Aanpak in definitieve vorm ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de Raad van Beheer en aan de leden op de ALV 2016.
Uiteraard krijgen de leden het plan van aanpak op tijd ter inzage en beoordeling aangeboden.

Update: vanmorgen (27-01) rond 11:00 uur werd Trudy gebeld door de Raad van Beheer met de mededeling, vergezeld van talloze excuses, dat wegens ziekte van hoofd van Juridische zaken en GGW het overleg vanmiddag geen doorgang kon vinden. Nadat de agenda's van de diverse betrokken afdelingen naast elkaar zijn gelegd zal er vanuit de Raad gebeld worden m een neiuwe afspraak te maken.

Update 2: Trudy heeft vandaag (28-01) een nieuwe afspraak voor overleg plan van aanpak kunnen maken voor vrijdag 5 februari 2016

Wordt vervolgd......

Onderstaand de foto's van het conceptplan in boekvorm enz.

2016 pva 1

2016 pva 22016 afgeven rvb 3