Raad v Beheer reactie op beantwoording kamervragen

Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer

Geacht bestuur,

Op 1 september jl heeft er in de tweede kamer het algemeen overleg legaal en gezond fokbeleid plaatsgevonden. Bijgaand ontvangt u de antwoorden van de staatssecretaris op vragen uit de tweede kamer.

De Raad van Beheer heeft voor het algemeen overleg diverse gesprekken gehad met Kamerleden, politieke partijen, ambtenaren, aangesloten leden en partijen uit de sector. Een week voor het eerder geplande overleg in juni hebben wij de staatssecretaris en de vaste Kamercommissie een brandbrief gestuurd over de 15-weken regeling (zie bijlage).

De Raad van Beheer is dan ook zeer teleurgesteld over de reactie van de staatssecretaris op diverse vragen en op ons voorstel voor de 15-weken regeling. De Raad van Beheer zal zich, in overleg met de diverse relaties, beraden op het vervolg.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij dit onderwerp nog steeds hoog op onze prioriteitenlijst hebben staan en dat wij alle mogelijkheden zullen benutten om een voor de kynologie zo optimaal mogelijk resultaat te realiseren. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Rony Doedijns
Ingeborg de Wolf

Directie

lees hier de brandbrief van RvB: Importverbod bedreigt Fairfok-plan

lees hier de beantwoording kamervragen