Beantwoording kamervragen legaal en gezond fokbeleid

Geachte Voorzitter,

Met deze brief reageer ik op de vragen en opmerkingen van de leden van enkele fracties betreffende een legaal en gezond fokbeleid, ingezonden 1 september jl., naar aanleiding van enkele brieven die aan uw Kamer zijn gestuurd.

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie
Algemeen
De leden van de VVD-fractie zijn benieuwd naar de resultaten van het incidentenonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Faculteit Diergeneeskunde van
de Universiteit Utrecht. Bij dit onderzoek wordt er gekeken of problemen in verhouding meer of minder voorkomen bij rashonden mét of zonder stamboom.
De staatssecretaris geeft in haar brief van 12 februari 2015 (Kamerstuk 28 286, nr. 782) aan dat de resultaten medio 2015 verwacht worden. Kan de staats-secretaris aangeven wanneer de resultaten te verwachten zijn?

De leden van de VVD-fractie zijn blij met de verantwoordelijkheid die de sector en betrokken partijen hebben genomen met het projectplan ‘Fairfok, gezonde en sociale hond in Nederland’. Dit projectplan moet nu nader worden uitgewerkt in een werkprogramma, ten behoeve van de uitvoering. De leden van de VVD-fractie willen graag van de staatssecretaris weten op welke manier de betrokken partijen zullen worden ondersteund. Wordt de betrokken partijen voldoende tijd gegund om tot een goede uitvoering van het projectplan te komen? Zijn hier afspraken over gemaakt?

Lees meer