Persbericht Raad van Beheer

PERSBERICHT 27 mei 2014


Onderzoek ministerie: rashondenfokkerij pakt gezondheidsproblemen aan

In juni 2013 is het ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar de gezondheidsproblemen van drie hondenrassen, de Franse Bulldog, de Chihuahua en de Labrador Retriever en één kattenras (Perzische Kat). Een van de conclusies naar aanleiding van de eerste resultaten is, dat de officiële rasverenigingen van deze hondenrassen in hun fokbeleid al goede maatregelen treffen voor het terugdringen van de in het onderzoek aangetoonde aandoeningen.
Een andere conclusie geeft aan dat het beeld van de gezondheid van de hondenrassen wordt bepaald door niet-rashonden zonder stamboom. Deze honden worden door dierenartsen wel genoemd als rasdier. Zo is van de Chihuahua’s slechts 6%, van de Franse Bulldoggen slechts 12% en van de Labrador Retriever slechts 20% van de onderzochte populatie een rashond met officiële stamboom. Rasverenigingen stellen aan het fokken van rashonden eisen; ook de landelijke vereniging Raad van Beheer die de officiele stambomen uitgeeft doet dat. Zo werken zij samen aan gezonde en sociale rashonden. Aan niet-rashonden zonder stamboom worden geen eisen gesteld wat betreft gezondheid, welzijn en sociaal gedrag. Deze laatste groep dieren bepaalt volgens dit onderzoek echter wel het beeld dat mensen hebben van een rasdier.

Doel van het onderzoek is om gegevens over rasgebonden erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken vast te stellen. Met deze informatie kan gericht duurzaam beleid worden ontwikkeld voor een beter welzijn en gezondheid.

Probleem fokkerij honden zonder stamboom
Het onderzoek toont aan dat het beeld over de gezondheid van deze honden voor het overgrote deel gebaseerd is op honden zonder stamboom (look-alikes).
Het probleem van de look-alikes is volgens het onderzoek dat de regulatie van de fokkerij hiervan zeer lastig is omdat er geen afstammingsregistratie plaatsvindt en het testen van ouderdieren niet gangbaar is. Dit in tegenstelling tot de georganiseerde rashondenfokkerij. Dit maakt het implementeren van een systeem ter verbetering van de gezondheid van deze niet-rashonden tot een lastige opgave terwijl hiernaar wel de meeste aandacht uit zou moeten gaan, gezien het grote aandeel in de populatie, aldus het onderzoek. De Raad van Beheer is graag bereid haar kennis en ervaring in de opzet van een duurzaam fokbeleid in te zetten voor de niet-rashonden fokkerij.

Oplossing door georganiseerde rashondenfokkerij en rasverenigingen
Het onderzoek toont ook aan dat het bij deze hondenrassen van essentieel belang is om zorgvuldig en verantwoord te fokken. Een gedegen fokbeleid met afstammingsregistratie en het testen van ouderdieren waarbij rekening wordt gehouden met voor het ras bekende  aandoeningen is daarbij noodzakelijk.
Het fokbeleid van de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen van de onderzochte rassen houdt specifiek rekening met de in het onderzoek aangetoonde en voorkomende aandoeningen.


De rasvereniging voor de Chihuahua, de Nederlandse Chihuahua Club, heeft specifieke regels voor de geconstateerde knieproblemen. Zo geldt voor alle fokdieren een verplicht patella luxatie (knie) onderzoek door een specialistische dierenarts.


De rasvereniging voor de Franse Bulldog, de Hollandse Bulldoggen Club, heeft specifieke regels voor de geconstateerde aaandoeningen aan de voorste luchtwegen. Zo geldt voor alle fokdieren een verplicht luchtwegonderzoek door een dierenarts.


De rasverenigingen voor de Labrador Retriever, de Nederlandse Labrador Vereniging en de Labrador Kring Nederland, hebben specifieke regels voor de geconstateerde aandoeningen aan heupen en ellebogen. Zo geldt voor alle fokdieren een verplicht onderzoek naar afwijkingen aan heupen en ellebogen door specialistische dierenartsen.      

Voorlichting pupkoper:

koop een hond die volgens een goed gezondheidsbeleid is gefokt
Het onderzoek geeft aan dat de pupkoper zich ervan bewust dient te worden dat hij zich voor de aanschaf van een pup moet laten informeren over hetgeen de fokker gedaan heeft om te zorgen dat de gefokte hond zo gezond en sociaal mogelijk is.


De Raad van Beheer ziet ook een duidelijke verantwoordelijkheid bij pupkopers om zich vooraf goed te oriënteren over de aanschaf van een (ras)hond en de gezondheidssituatie binnen een ras. De Raad van Beheer heeft daartoe een openbare database waarin geregistreerde gezondheidsonderzoeken van alle rashonden opvraagbaar zijn. De Raad van Beheer en de bij haar aangesloten rasverenigingen verstrekken informatie over de gezondheidssituatie binnen het ras en de maatregelen die verantwoorde fokkers nemen.

De Raad van Beheer erkent dat er gezondheidsproblemen voorkomen. In het beleid van de Raad van Beheer is de gezondheid en het welzijn van de honden leidend. Gezondheids- en welzijnsproblemen pakt de Raad van Beheer samen met de aangesloten rasverenigingen adequaat aan. De Raad van Beheer doet dit in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken, de wetenschap en organisaties uit de sector.


© Raad van Beheer – Amsterdam – www.raadvanbeheer.nl
Publicatie: 27 mei 2014