Verplicht chippen én registreren

VERPLICHT CHIPPEN ÉN REGISTREREN – VERGEET HET NIET!

Vanaf 1 april jl. is het in Nederland wettelijk verplicht om pups te registreren. Rashondenpups worden door medewerkers van de Raad van Beheer gechipt voordat de pups 7 weken oud zijn. Daaraan verandert niets.

databankEchter, fokkers moeten een tweede stap maken: het registreren van de pups in een door de overheid erkende databank. Deze registratie moet gebeuren nadat de pups zijn gechipt en voordat ze 7 weken oud zijn.

De derde stap in het registratie proces is dat fokkers nieuwe eigenaren van pups erop moeten wijzen dat ook de pupkopers een registratieplicht hebben, waarbij de hond wordt omgezet naar het adres van de nieuwe eigenaar. De Raad van Beheer heeft de beschikking over een eigen databank, erkend door de overheid, waarin de pups zowel door de fokker als door de nieuwe eigenaar kunnen worden geregistreerd: www.databankhonden.nl