Ieren in beslag genomen

In april van dit jaar is er door zeer nare omstandigheden een zeer groot aantal honden van diverse rassen in beslag genomen. Hieronder bevond zich ook een aantal Ierse Wolfshonden.

De stichting is er, mede dank zij medewerking van een aantal donateurs, in geslaagd voor een zestal van deze honden een goede en betrouwbare huisvesting te vinden.

Waar nodig zijn op kosten van de stichting de hele jonge honden op shunt onderzocht, gelukkig waren ze allen gezond. Te zijner tijd zal de stichting de nieuwe eigenaren benaderen om ook mee te werken aan het hartonderzoek en de honden ook op eventuele oogafwijkingen te laten onderzoeken.

Uiteraard worden de kosten van deze onderzoeken allemaal ook door de stichting gedragen.

Wij wensen de eigenaren heel lang heel veel plezier met hun Ierse Wolfshonden.

Ethel Leeuwenburgh, opvang en herplaatsing

artikel is gepubliceerd in Shamrock jaargang 10 nr. 3 september 2010