Aanmeldingsformulier Lidmaatschap

Iedereen die de Ierse Wolfshond en met name de mogelijke verbetering van de gezondheid van het ras een warm hart toedraagt en daar graag een bijdrage aan wil leveren, in welke vorm dan ook, is van harte welkom als lid van de NIWC. Wilt u zich aanmelden als lid van de NIWC? Vult u dan het onderstaande aanmeldingsformulier in en klik op verstuur.

Wilt u zo vriendelijk zijn om tegelijkertijd met uw aanmelding de contributie 2017 te voldoen.
De contributie bedraagt: € 27,50 per kalenderjaar en kunt u voldoen op:
IBAN nummer: NL84 INGB 000 605 6449 
tnv.: Nederlandse Ierse Wolfshond Club

Na ontvangst van de contributie ontvangt u (via de reguliere post) binnen enkele dagen de bevestiging van uw lidmaatschap en overige informatie.